LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây yêu cầu nâng cao chất lượng GD nói chung và chất lượng đầu vào THPT được đặc biệt coi trọng. Các nhà trường đã và đang tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng GD. Chất lượng thi vào THPT được xem là thước đo chất lượng trực tiếp cho mỗi nhà trường và đặc biệt là chất lượng các môn thi THPT. Ngoài các giải pháp về đội ngũ, kiểm tra đánh giá… để nâng cao chất lượng thì việc ứng dụng CNTT để lưu trữ, theo dõi, phân tích, đánh giá kết quả học tập, trong đó có kết quả thi THPT là một biện pháp quan trọng giúp các nhà trường có cái nhìn tổng quát và cụ thể sau mỗi kỳ thi, đặc biệt là so sánh với các đơn vị để thấy mình đang đứng ở đâu, đồng thời tìm giải pháp vươn lên. Hệ thông lưu trữ, tra cứu và phân tích kết quả thi THPT ra đời nhằm mục tiêu giúp CBGV các nhà trường đánh giá và phân tích kết quả học tập.