KẾT QUẢ THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ 13-NGÀY 24/01/2018
1. Tổng hợp chung:
TT Trường TS giải Nhất Nhì Ba Điểm XT
1 THCS Lương Sơn 12 6 3 3 111 1
2 THCS Thị Trấn II 8 4 1 3 73 2
3 THCS Phúc Khánh 8 3 1 4 71 3
4 THCS Xuân Thủy 5 1 3 1 45 4
5 THCS Ngọc Lập 5   3 2 43 5
6 THCS Thị Trấn I 4 2 1 1 37 6
7 THCS Mỹ Lương 4 1 2 1 36 7
8 THCS Thượng Long 4 1 2 1 36 7
9 THCS Đồng Thịnh 1 1     10 9
10 THCS Xuân An 1   1   9 10
11 THCS Xuân Viên 1   1   9 10
12 THCS Minh Hòa 1     1 8 12
13 THCS Mỹ Lung 1     1 8 12
14 THCS Đồng Lạc 0          
15 THCS Hưng Long 0          
16 THCS Nga Hoàng 0          
17 THCS Ngọc Đồng 0          
18 THCS Trung Sơn 0          
Tổng 55 19 18 18    

2. DS HS đạt giải:

Stt Học và tên Trường Nội dung Đạt giải Giáo viên bồi dưỡng
1 Phạm Thị Hồng THCS Đồng Thịnh Nhảy xa Nữ Nhất   
2 Hà Thị Ngọc Lan THCS Lương Sơn Chạy 400m Nữ Ba  
3 Đinh Thị Thúy Hiền THCS Lương Sơn Chạy 800m Nữ Ba  
4 Nguyễn Phương Nam THCS Lương Sơn Chạy 1500m Nam Ba  
5 Chử Huy Hoàng THCS Lương Sơn Chạy 100m Nam Nhất   
6 Trần Thị Phượng THCS Lương Sơn Chạy 100m Nữ Nhất   
7 Trần Trung Kiên THCS Lương Sơn Chạy 200m Nam Nhất   
8 Trần Thị Phượng THCS Lương Sơn Chạy 200m Nữ Nhất   
9 Hoàng Thế Nam THCS Lương Sơn Nhảy cao Nam Nhất   
10 Hà Thị Nhung Phượng THCS Lương Sơn Nhảy cao Nữ Nhất   
11 Trần Trung Kiên  THCS Lương Sơn Chạy 100m Nam Nhì  
12 Bùi Thị Trang THCS Lương Sơn Chạy 200m Nữ Nhì  
13 Nguyễn Thị Thùy Linh THCS Lương Sơn Chạy 800m Nữ Nhì  
14 Nguyễn Đức Kiên THCS Minh Hòa Nhảy cao Nam Ba  
15 Nguyễn Tiến Dũng THCS Mỹ Lung Chạy 100m Nam Ba  
16 Phạm Thị Thanh Trúc THCS Mỹ Lương Chạy 200m Nữ Ba  
17 Hoàng Văn Dũng THCS Mỹ Lương Chạy 400m Nam Nhất   
18 Hà Thị Thảo THCS Mỹ Lương Chạy 400m Nữ Nhì  
19 Hoàng Văn Dũng THCS Mỹ Lương Nhảy xa Nam Nhì  
20 Hoàng Hồng Huệ THCS Ngọc Lập Chạy 100m Nữ Ba  
21 Nguyễn Văn Định THCS Ngọc Lập Chạy 200m Nam Ba  
22 Đặng Thị Phương Thảo+Trần Diệu Thọ THCS Ngọc Lập Cầu lông đôi Nữ 6,7 Nhì  
23 Đặng Thị Phương Thảo THCS Ngọc Lập Cầu lông đơn Nữ 6,7 Nhì   
24 Trần Tuấn Anh THCS Ngọc Lập Cầu lông đơn Nam 6,7 Nhì   
25 Phùng Thị Thùy Chung THCS Phúc Khánh Nhảy cao Nữ Ba  
26 Nguyễn Thanh Tâm THCS Phúc Khánh Nhảy xa Nữ Ba  
27 Hoàng Thị Ngọc Linh THCS Phúc Khánh Cầu lông đơn Nữ 6,7 Ba  
28 Trần Minh Hiếu+Đinh Công Vũ THCS Phúc Khánh Cầu lông đôi Nam 8,9 Ba  
29 Đinh Thị Hồng Thảo THCS Phúc Khánh Chạy 400m Nữ Nhất   
30 Hoàng Thị Ánh Tuyết THCS Phúc Khánh Chạy 800m Nữ Nhất   
31 Đinh Thị Hồng Nhung+Hoàng Thị Ngọc Linh THCS Phúc Khánh Cầu lông đôi Nữ 6,7 Nhất   
32 Nguyễn Thanh Tâm THCS Phúc Khánh Nhảy cao Nữ Nhì  
33 Nguyễn Đình Tú THCS Thị Trấn I Nhảy xa Nam Ba  
34 Nguyễn Thế Anh+Hà Xuân Chương THCS Thị Trấn I Cầu lông đôi Nam 8,9 Nhất   
35 Nguyễn Thế Anh THCS Thị Trấn I Cầu lông đơn Nam 8,9 Nhất   
36 Hà Xuân Chương THCS Thị Trấn I Cầu lông đơn Nam 8,9 Nhì  
1 Nguyễn Duy Thắng THCS Thị Trấn II Cầu lông đơn Nam 6,7 Ba Lương Văn Thịnh
2 Nguyễn Hoàng Phong THCS Thị Trấn II Cầu lông đơn Nam 8,9 Ba Lương Văn Thịnh
3 Ngô Phương Thanh+Bùi Khánh Ly THCS Thị Trấn II Cầu lông đôi Nữ 6,7 Ba Lương Văn Thịnh
4 Ngô Phương Thanh THCS Thị Trấn II Cầu lông đơn Nữ 6,7 Nhất  Lương Văn Thịnh
5 Đinh Quốc Bảo THCS Thị Trấn II Cầu lông đơn Nam 6,7 Nhất  Lương Văn Thịnh
6 Hoàng Thị Bích Ngọc THCS Thị Trấn II Cầu lông đơn Nữ 8,9 Nhất  Lương Văn Thịnh
7 Trịnh Thị Như Quỳnh+Hoàng Thị Bích Ngọc THCS Thị Trấn II Cầu lông đôi Nữ 8,9 Nhất  Lương Văn Thịnh
8 Nguyễn Hoàng Phong+Hoàng Huy Hoàn THCS Thị Trấn II Cầu lông đôi Nam 8,9 Nhì Lương Văn Thịnh
45 Nhạc Kim Chung THCS Thượng Long Chạy 400m nam Ba  
46 Hoàng Mạnh Hùng THCS Thượng Long Chạy 1500m Nam Nhất   
47 Nguyễn Thị Vân Anh THCS Thượng Long Chạy 100m Nữ Nhì  
48 Nguyễn Thị Vân Anh THCS Thượng Long Nhảy xa Nữ Nhì  
49 Nguyễn Văn Tài THCS Xuân An Chạy 200m Nam Nhì  
50 Đinh Thị Bắc+Hà Ngọc Mai THCS Xuân Thủy Cầu lông đôi Nữ 8,9 Ba  
51 Nguyễn Quốc Cường THCS Xuân Thủy Nhảy xa Nam Nhất   
52 Nguyễn Văn Đạt THCS Xuân Thủy Chạy 400m nam Nhì  
53 Nguyễn Duy Phương THCS Xuân Thủy Chạy 1500m Nam Nhì  
54 Nguyễn Quốc Cường THCS Xuân Thủy Nhảy cao Nam Nhì  
55 Trần Thị Huyền+Đinh Thị Uyên THCS Xuân Viên Cầu lông đôi Nữ 8,9 Nhì